قالب رايگان شماره 126 بلاگ 88

اين قالب مشكل داره

روي گزينه ادامه  كليك كن...


نگارش در ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ توسط مدير سايت | لينك ثابت | نظرات (0)

من آن گلبرگ مغرورم، كه مي ميرم ز بي آبي
ولي با خفت و خواري، پي شبنم نمي
گردم...

گلي در كوير خشك
ناشناس

نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط مدير سايت | لينك ثابت | نظرات (0)
چ...
چه بي پروا؛
روي سيم هاي لخت فشارقوي،
عشق بازي مي كنند؛
گنجشك ها...

پرنده هاي روي سيم برق

جليل صفربيگي


نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط مدير سايت | لينك ثابت | نظرات (0)
خيلي زود كه برگردي
باز براي بي تو ماندن من
هزاره اي ست
كه پرشكوفه ترين كلمات مرا در غياب نور
به خواب سايه خواهد برد
...
سفر به سلامت
                                                                   سيد علي صالحي

نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط مدير سايت | لينك ثابت | نظرات (0)

من از اينجا خواهم رفت
و فرقي هم نمي كند
كه فانوسي داشته باشم يا نه!
كسي كه مي گريزد،
از گم شدن نمي ترسد...


رسول يونان


نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط مدير سايت | لينك ثابت | نظرات (0)


| ۱ | ۲